Hoppa till sidans innehåll

Kommittéer-mål


För att kunna driva Säffle SS behövs hjälp från föräldrar i våra kommittéer.  Det är ett önskemål att minst en från varje familj deltar i någon kommitté.

Arrangemangskommittén

 

I arrangemangskommittén ingår ledamöter utsedda av styrelsen. Kommittén bör vara representerad i styrelsen.

 

Till kommitténs uppgifter hör:

 

Att i samråd med simkommittén och styrelsen ansvara för och genomföra tävlingar och arrangemang i klubbens regi

 

 

Detta innefattar:

·          Att ansvara för att det finns tillräckligt många utbildade tävlingsfunktionärer för att kunna genomföra hemmatävlingar.

·          Att ansvara för att det finns någon i klubben som kan använda tävlingsprogrammet ”Grodan”.

·         Att i samband med tävlingsarrangemang skicka ut inbjudningar, bemanna förekommande arbetsuppgifter vid tävlingstillfället, ha kontakt med WSF m.m.

·          Föreslå  tävlingskalender

·          Att ha kontakt med föräldrakommittén för försäljning och servering vid olika arrangemang.  

 

Föräldrakommittén 


I föräldrakommittén ingår ledamöter utsedda av styrelsen. Kommittén bör sträva efter att ha med minst en förälder från varje grupp och bör vara representerad i styrelsen

Till kommitténs uppgifter hör:

 

·          Att organisera läger

·          Att organisera och sköta servering och lotteri vid SSS egna simtävlingar.

·          Att göra något trevligt vid terminsavslutning i ABCD-grupperna 

·         Att arrangera utflykter och liknande     

·         Att ansvara för inköp och försäljning av overaller, T-shirts och badmössor.

 

Simkommittén

 

I simkommittén ingår samtliga tränare i tävlingsgrupperna och minst två andra personer. Sammankallande bör deltaga i styrelsemötena (ledamot, suppleant eller adjungerad). 

Målet för simkommittén är att få verksamheten i och kring tävlingsgrupperna att fungera. 


Detta innebär att:

·          Ansvara för att klubbens mål- och policydokument följs

·          Ansvara för grupplanering / träningstider

·          Fastställa  säsongplanering

·          Föreslå  tävlingskalender

·          Planera träningsläger

      ·        Arbeta för att klubben har välutbildade tränare och att tränarna erbjuds utbildning

·          Rekrytera nya tränare tillsammans med styrelsen

·          Samarbeta med simlinjekommittén angående

   -    rekrytering av nya simmare

   -     medverka vid simlinjeledarnas utbildning i de fyra simsätten

 

Simlinjekommittén (uppdaterat 2015-01-13)

I simlinjekommittén ingår ledamot utsedd av styrelsen, denna är länken mellan kommittén och styrelsen. Huvudansvaret för Simlinjen ligger på kommittén

 

Målet för simlinjekommittén är att få verksamheten i och kring simlinjegrupperna att fungera.

 

Till kommitténs uppgifter hör:

·          Fastställa säsongsplaneringen

·          Ansvara för marknadsföring bl.a. annonsering av verksamhetens aktiviteter
och ta emot anmälan till grupperna

·         Ansvara för gruppindelning och fördelning av undervisningstider

·         Arbeta för att kunna erbjuda en verksamhet
      med så stor bredd som möjligt
(både ålders och kunskaps mässigt)

·         Arbeta för att klubben har kunniga simlinjeledare som erbjuds utbildning

·         Att de aktiva simmarna som vill, ges möjlighet att hjälpa till med tränar/ledaruppdrag i Simlinjen samt att de erbjuds utbildning

·         Rekrytera nya simlinjeledare

·         Att göra något trevligt vid terminsuppstarten

 

·    Samarbeta med simkommittén angående

 

   -    Utbildning av simlinjeledare i de fyra simsätten

    -  Överflyttning av de som vill testa tävlingssimning och har grundförutsättningarna för detta  

  

Motionskommittén 


I motionskommittén ingår samtliga ledare för respektive verksamheter

Kommittén bör vara representerad i styrelsen.

 

Motionskommittén ansvarar för hälso- och motionsinriktad vattenträning för vuxna och ungdomar, som ej omfattas av Simlinje- eller tävlingsverksamheten.

 

Detta innebär att:

·          Ansvarar för vattengymnatik, masterssimning m.m.

·          Fastställa säsongplanering

·          Planera träningstider tillsammans med sim- och simlinjekommittén

·          Arbeta för att klubben har välutbildade ledare och

·          att ledarna erbjuds utbildning.

·          Rekrytera nya ledare tillsammans med styrelsen

·          Bevaka hälsotrender och initiera nya motionsverksamheter

 

 

Sponsorkommittén 


Sponsorkommittén skall bestå av minst två personer

och ansvarar för :

·         anskaffning av resurser och sponsorer till föreningen

·          uppföljning och förnyelse av sponsoravtal

·          sponsorsim tillsammans med arrangemangskommittén

  

Materialansvarig

 

Den materialansvarige skall ansvara för allt material:

·          inköp

·          skötsel

·          förråd

·          inventarieförteckning

 

__________________________________________________________________

 

Därtill behövs

 

Utbildningsansvarig

Medlemsansvarig

Hemsidesansvarig

 

  

  

Uppdaterad: 21 MAJ 2017 20:59
Skribent: GF


HÄR» kan du bli  medlem och boka plats
/anmäla
Förskoleklassim ht-18  fullt
           Schema & Kalender»

VuxenSimskola vt-19» Simlinjen vt-19 info»
 9-16 dec. öppet med förtur

17 dec. öppnas för ALLA

     Boka köplats om fullt!
   
  Ny kölista varje termin

Säffle SS´Sponsorer


 Vi trycker din skylt»

ICA Kvantum
http://www.askas.se/
ICAnara

tandlakarteammatslonn.se

http://www.swedbank.se

http://www.moelven.com/se/

http://www.volvobuses.com/bus/sweden/sv-se/Pages/home_new.aspx

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=77107


Spela BINGO här»
Simfôlk väljer eon.se/vattenenergi
ett erbjudande»  till klubben»

 susnet statistik

Besökare denna vecka

sedan 2004

Postadress:
Säffle SS - Simidrott
Brosäter Ekåsen
66192 Säffle

Kontakt:
Tel: 070-2213441
E-post: This is a mailto link

Se all info