Hoppa till sidans innehåll

Kommittéer-mål


För att kunna driva Säffle SS behövs hjälp från föräldrar i våra kommittéer.  Det är ett önskemål att minst en från varje familj deltar i någon kommitté.

Arrangemangskommittén

 

I arrangemangskommittén ingår ledamöter utsedda av styrelsen. Kommittén bör vara representerad i styrelsen.

 

Till kommitténs uppgifter hör:

 

Att i samråd med simkommittén och styrelsen ansvara för och genomföra tävlingar och arrangemang i klubbens regi

 

 

Detta innefattar:

·          Att ansvara för att det finns tillräckligt många utbildade tävlingsfunktionärer för att kunna genomföra hemmatävlingar.

·          Att ansvara för att det finns någon i klubben som kan använda tävlingsprogrammet ”Grodan”.

·         Att i samband med tävlingsarrangemang skicka ut inbjudningar, bemanna förekommande arbetsuppgifter vid tävlingstillfället, ha kontakt med WSF m.m.

·          Föreslå  tävlingskalender

·          Att ha kontakt med föräldrakommittén för försäljning och servering vid olika arrangemang.  

 

Föräldrakommittén 


I föräldrakommittén ingår ledamöter utsedda av styrelsen. Kommittén bör sträva efter att ha med minst en förälder från varje grupp och bör vara representerad i styrelsen

Till kommitténs uppgifter hör:

 

·          Att organisera läger

·          Att organisera och sköta servering och lotteri vid SSS egna simtävlingar.

·          Att göra något trevligt vid terminsavslutning i ABCD-grupperna 

·         Att arrangera utflykter och liknande     

·         Att ansvara för inköp och försäljning av overaller, T-shirts och badmössor.

 

Simkommittén

 

I simkommittén ingår samtliga tränare i tävlingsgrupperna och minst två andra personer. Sammankallande bör deltaga i styrelsemötena (ledamot, suppleant eller adjungerad). 

Målet för simkommittén är att få verksamheten i och kring tävlingsgrupperna att fungera. 


Detta innebär att:

·          Ansvara för att klubbens mål- och policydokument följs

·          Ansvara för grupplanering / träningstider

·          Fastställa  säsongplanering

·          Föreslå  tävlingskalender

·          Planera träningsläger

      ·        Arbeta för att klubben har välutbildade tränare och att tränarna erbjuds utbildning

·          Rekrytera nya tränare tillsammans med styrelsen

·          Samarbeta med simlinjekommittén angående

   -    rekrytering av nya simmare

   -     medverka vid simlinjeledarnas utbildning i de fyra simsätten

 

Simlinjekommittén (uppdaterat 2015-01-13)

I simlinjekommittén ingår ledamot utsedd av styrelsen, denna är länken mellan kommittén och styrelsen. Huvudansvaret för Simlinjen ligger på kommittén

 

Målet för simlinjekommittén är att få verksamheten i och kring simlinjegrupperna att fungera.

 

Till kommitténs uppgifter hör:

·          Fastställa säsongsplaneringen

·          Ansvara för marknadsföring bl.a. annonsering av verksamhetens aktiviteter
och ta emot anmälan till grupperna

·         Ansvara för gruppindelning och fördelning av undervisningstider

·         Arbeta för att kunna erbjuda en verksamhet
      med så stor bredd som möjligt
(både ålders och kunskaps mässigt)

·         Arbeta för att klubben har kunniga simlinjeledare som erbjuds utbildning

·         Att de aktiva simmarna som vill, ges möjlighet att hjälpa till med tränar/ledaruppdrag i Simlinjen samt att de erbjuds utbildning

·         Rekrytera nya simlinjeledare

·         Att göra något trevligt vid terminsuppstarten

 

·    Samarbeta med simkommittén angående

 

   -    Utbildning av simlinjeledare i de fyra simsätten

    -  Överflyttning av de som vill testa tävlingssimning och har grundförutsättningarna för detta  

  

Motionskommittén 


I motionskommittén ingår samtliga ledare för respektive verksamheter

Kommittén bör vara representerad i styrelsen.

 

Motionskommittén ansvarar för hälso- och motionsinriktad vattenträning för vuxna och ungdomar, som ej omfattas av Simlinje- eller tävlingsverksamheten.

 

Detta innebär att:

·          Ansvarar för vattengymnatik, masterssimning m.m.

·          Fastställa säsongplanering

·          Planera träningstider tillsammans med sim- och simlinjekommittén

·          Arbeta för att klubben har välutbildade ledare och

·          att ledarna erbjuds utbildning.

·          Rekrytera nya ledare tillsammans med styrelsen

·          Bevaka hälsotrender och initiera nya motionsverksamheter

 

 

Sponsorkommittén 


Sponsorkommittén skall bestå av minst två personer

och ansvarar för :

·         anskaffning av resurser och sponsorer till föreningen

·          uppföljning och förnyelse av sponsoravtal

·          sponsorsim tillsammans med arrangemangskommittén

  

Materialansvarig

 

Den materialansvarige skall ansvara för allt material:

·          inköp

·          skötsel

·          förråd

·          inventarieförteckning

 

__________________________________________________________________

 

Därtill behövs

 

Utbildningsansvarig

Medlemsansvarig

Hemsidesansvarig

 

  

  

Uppdaterad: 21 MAJ 2017 20:59 Skribent: GF

HÄR»  kan du bli  medlem och boka plats på våra aktiviteter.
Minisim  Simskola Simschema»
       This is a mailto link
Tekniksim
 
      This is a mailto link
Vattengympa 
Parasim 
      
This is a mailto link
Masters

           Välkommen!
 
  För mer info klicka på
logo   
 
Klubbklädessidan» 

Handlar du på   stadiumSvart.png kan både du och Säffle Simsällskap få bonus eller brukar du köpa t.ex. bingolotter? Tack för att du då väljer att stötta Säffle Simsällskap - det är gratis! Läs hur du gör»

Köp BINGOLOTTER digitalt här ovan

Säffle SS´Sponsorer
Bli SPONSOR -
kontakta This is a mailto link
10 sponsorer förlorades pga att de ej fick exponeras i nya simhallen, vilket utlovats!

Spela BINGO här»

Susnet »

Besökare idag: 

Besökare sedan 2004:

Postadress:
Säffle SS - Simidrott
Brosäter Ekåsen
66192 Säffle

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info