Hoppa till sidans innehåll

Kommittéer-mål


För att kunna driva Säffle SS behövs hjälp från föräldrar i våra kommittéer.  Det är ett önskemål att minst en från varje familj deltar i någon kommitté.

Arrangemangskommittén

 

I arrangemangskommittén ingår ledamöter utsedda av styrelsen. Kommittén bör vara representerad i styrelsen.

 

Till kommitténs uppgifter hör:

 

Att i samråd med simkommittén och styrelsen ansvara för och genomföra tävlingar och arrangemang i klubbens regi

 

 

Detta innefattar:

·          Att ansvara för att det finns tillräckligt många utbildade tävlingsfunktionärer för att kunna genomföra hemmatävlingar.

·          Att ansvara för att det finns någon i klubben som kan använda tävlingsprogrammet ”Grodan”.

·         Att i samband med tävlingsarrangemang skicka ut inbjudningar, bemanna förekommande arbetsuppgifter vid tävlingstillfället, ha kontakt med WSF m.m.

·          Föreslå  tävlingskalender

·          Att ha kontakt med föräldrakommittén för försäljning och servering vid olika arrangemang.  

 

Föräldrakommittén 


I föräldrakommittén ingår ledamöter utsedda av styrelsen. Kommittén bör sträva efter att ha med minst en förälder från varje grupp och bör vara representerad i styrelsen

Till kommitténs uppgifter hör:

 

·          Att organisera läger

·          Att organisera och sköta servering och lotteri vid SSS egna simtävlingar.

·          Att göra något trevligt vid terminsavslutning i ABCD-grupperna 

·         Att arrangera utflykter och liknande     

·         Att ansvara för inköp och försäljning av overaller, T-shirts och badmössor.

 

Simkommittén

 

I simkommittén ingår samtliga tränare i tävlingsgrupperna och minst två andra personer. Sammankallande bör deltaga i styrelsemötena (ledamot, suppleant eller adjungerad). 

Målet för simkommittén är att få verksamheten i och kring tävlingsgrupperna att fungera. 


Detta innebär att:

·          Ansvara för att klubbens mål- och policydokument följs

·          Ansvara för grupplanering / träningstider

·          Fastställa  säsongplanering

·          Föreslå  tävlingskalender

·          Planera träningsläger

      ·        Arbeta för att klubben har välutbildade tränare och att tränarna erbjuds utbildning

·          Rekrytera nya tränare tillsammans med styrelsen

·          Samarbeta med simlinjekommittén angående

   -    rekrytering av nya simmare

   -     medverka vid simlinjeledarnas utbildning i de fyra simsätten

 

Simlinjekommittén (uppdaterat 2015-01-13)

I simlinjekommittén ingår ledamot utsedd av styrelsen, denna är länken mellan kommittén och styrelsen. Huvudansvaret för Simlinjen ligger på kommittén

 

Målet för simlinjekommittén är att få verksamheten i och kring simlinjegrupperna att fungera.

 

Till kommitténs uppgifter hör:

·          Fastställa säsongsplaneringen

·          Ansvara för marknadsföring bl.a. annonsering av verksamhetens aktiviteter
och ta emot anmälan till grupperna

·         Ansvara för gruppindelning och fördelning av undervisningstider

·         Arbeta för att kunna erbjuda en verksamhet
      med så stor bredd som möjligt
(både ålders och kunskaps mässigt)

·         Arbeta för att klubben har kunniga simlinjeledare som erbjuds utbildning

·         Att de aktiva simmarna som vill, ges möjlighet att hjälpa till med tränar/ledaruppdrag i Simlinjen samt att de erbjuds utbildning

·         Rekrytera nya simlinjeledare

·         Att göra något trevligt vid terminsuppstarten

 

·    Samarbeta med simkommittén angående

 

   -    Utbildning av simlinjeledare i de fyra simsätten

    -  Överflyttning av de som vill testa tävlingssimning och har grundförutsättningarna för detta  

  

Motionskommittén 


I motionskommittén ingår samtliga ledare för respektive verksamheter

Kommittén bör vara representerad i styrelsen.

 

Motionskommittén ansvarar för hälso- och motionsinriktad vattenträning för vuxna och ungdomar, som ej omfattas av Simlinje- eller tävlingsverksamheten.

 

Detta innebär att:

·          Ansvarar för vattengymnatik, masterssimning m.m.

·          Fastställa säsongplanering

·          Planera träningstider tillsammans med sim- och simlinjekommittén

·          Arbeta för att klubben har välutbildade ledare och

·          att ledarna erbjuds utbildning.

·          Rekrytera nya ledare tillsammans med styrelsen

·          Bevaka hälsotrender och initiera nya motionsverksamheter

 

 

Sponsorkommittén 


Sponsorkommittén skall bestå av minst två personer

och ansvarar för :

·         anskaffning av resurser och sponsorer till föreningen

·          uppföljning och förnyelse av sponsoravtal

·          sponsorsim tillsammans med arrangemangskommittén

  

Materialansvarig

 

Den materialansvarige skall ansvara för allt material:

·          inköp

·          skötsel

·          förråd

·          inventarieförteckning

 

__________________________________________________________________

 

Därtill behövs

 

Utbildningsansvarig

Medlemsansvarig

Hemsidesansvarig

 

  

  

Uppdaterad: 21 MAJ 2017 20:59 Skribent: GF


HÄR»  kan du bli  medlem och boka plats på våra aktiviteter

Öppnar m förtur  1 aug
för alla öppnas 8 aug
  Vi erbjuder
Uppsim/
Prova på/ till Teknik brons/Hajen/ v33
Simskola, Teknikskola
-
 Nytt: Hajen flyttas upp till Teknikskolan och tränar 2ggr/vecka
Parasim - nytt: plats för nya
Tävlingssim ABC-grupper
 ingen anmälan behövs

Vattengympa - nytt: ett tillfälle/vecka i stora bassängen ett i multipoolen

Ledare sökes
till Masterssim, 
Crawlkurs, Simskola, Teknikskola 
Tipsa oss på This is a mailto link

Välkommen med anmälan i början på augusti!


  För mer info klicka på
logo   
 
Klubbklädessidan» 

Säffle SS´Sponsorer
Bli SPONSOR -
kontakta This is a mailto link
Stöd SSS när du spelar hos Svenska Spel. Då bidrar du till att SSS får en slant. Tack!
 
http://www.askas.se/


Spela BINGO här»

Susnet »

Besökare denna vecka: 

Besökare sedan 2004:

Postadress:
Säffle SS - Simidrott
Brosäter Ekåsen
66192 Säffle

Kontakt:
Tel: 0725408917
E-post: This is a mailto link

Se all info