Hoppa till sidans innehåll
Foto: Ebba Locken/Karin Sjöbom Tomas Locken valdes till ny ordförande. "Årets simmare" Ella Sjöbom visar sina diplom för klubbrekord och lillasyster Lo tilldelades Bruces vandringspris.

Årsmötet 2021 - Tomas Locken ny ordförande

19 MAR 2021 11:03
Minst 28 medlemmar anslöt till Säffle SS digitala årsmöte. Efter ett gediget valberedningsarbete kunde en komplett styrelse presenteras. Till ny ordförande valdes Tomas Locken. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar belönades en rad tävlingssimmare
  • Uppdaterad: 19 MAR 2021 11:03

med olika utmärkelser.

Verksamhetsberättelse 2020.pdf»      Styrelsesidan»      Stadgarna»

Till mötesordförande valdes Tomas Locken, som också hälsade välkommen.

Följande val förättades:
Nyval av Tomas Locken på ordförandeposten, 1år.
3 ledamöter på 2 år: Malin Borén, Annika Thörner och Claudia Oskarsson, samtliga nyval. (3 ledamöter kvarstår 1år: Eva Halldan, Elmer Orban och Maria Dersjö)
3 suppleanter 1 år: Christina Kihlberg, Johanna Zettergren, Petra Johansson, samtliga nyval

Revisorer 1år: Sintija Kullander och Inger Haag Olsson, båda omval 
Valberedning 1år: Gordon Holm

202103 Tomas Locken EL b.jpg
Nyvalde ordföranden Tomas Locken.
Foto: Ebba Locken

På det konstituerande mötet som följde utsågs Elmer Orban till vice ordförande, Malin Borén till kassör och Eva Halldan till sekreterare.

Verksamhetsberättelsen 2020
2020 blev ett annorlunda år för Säffle SS.  Efter en termin utan simhall hösten-19 kunde alla verksamheter startas upp i en toppmodern simhall. I mars slog coronapandemin till. Klubbens verksamheter fick alla anpassas både till den nya simhallens förordningar och gällande coronarestriktioner för att helt stängas ner strax före jul. Styrelse, tränare och ledare jobbade hårt för att i möjligaste mån hålla verksamheterna igång som planerat. 

Parasim startades upp under hösten.  Tävlingssimmarna och tränarna fick kämpa för att behålla motivationen för träningspassen, när stimulerande tävlingar ställdes in. På ett fåtal coronaanpassade tävlingar visade simmarna dock att de gjort stora framsteg bl.a. genom att slå ett stort antal klubbrekord. Tobias Klasson slog inte mindre än sex svenska rekord i parasimklassen S14. Möjligheterna att knyta nya kontakter föräldrar emellan under träningstid begränsades. Planerade tävlingsarrangemang fick ersättas av testtävlingar för klubbens och ibland med angränsade klubbars simmare. Trots ny konkurrens, när det gällde att anordna babysim och simskola, deltog nästan lika många barn som tidigare i Simlinjeverksamheten. Vattengympan fick tillgång varma multipoolen, något som uppskattades av många äldre. 

Året innebar att klubben fick tillgång till en fantastisk simhall med gott om plats för såväl gamla som nya verksamheter. Det innebar också att hyreskostnaden flerdubblades samtidigt som flera inkomstkällor förlorades. Möjligheterna att marknadsföra klubbens verksamhet i simhallen uteblev. En grupp från styrelsen har upprepade gånger under året förhandlat med kommunen angående klubbens nya ekonomiska läge. Förhandlingarna har ännu inte avslutats. På grund av uteblivna tävlingar och extra RF-bidrag lyckades styrelsen balansera ekonomin.

Verksamhetsplanen för 2021
I Verksamhetsplanen för 2021 skissas på en positiv utveckling av alla aktiviteter. Simkommittén bör bedriva simträning för en A, B, C-grupp. Tidigare D-grupp kommer att ingå i en mer omfattande Teknikskola. Simlinjekommittén bör sträva efter att göra Teknikskolan mera populär. Motionskommitténs aktiviteter, vattengympa, masters, och crawlkurs, bör marknadsföras i syftet att öka antalet deltagare. Arrangemangskommitténs mål är att organisera minst tre inbjudningstävlingar/år förutom de interna tävlingarna KM och Utmanaren.  Styrelsen måste lägga ned fortsatt arbete för att skapa sådana resurser att den idrottsliga verksamheten inte behöver begränsas.

Avtackning
De avgående ledamöterna Mette Sörensen, Gordon Holm och Emma Tinkler Sahlén tackades för sitt arbete i styrelsen med en blomma, som kommer att skickas hem.

Utmärkelser 2020
Utmärkelserna nedan kommer att delas ut på träning, liksom diplom till elva AB-simmare slog långbanerekord vid inte mindre än 50 lopp. Därtill kommer 6 klubbrekord på kort bana och 7 åldersrekord.

imageep84c.png

Klubbens 10-Bästa damer & herrar
Med FINA-poäng kan man jämföra resultat mellan simningens olika grenar. Varje grens bastid (B), som ger 1000 poäng, fastställs årligen till det då gällande världsrekordet. För kortbana fastställs bastiden den 31 augusti och för långbana den 31 december. Fina-poängen för en gjord tid (T) räknas ut enligt formeln (B/T)^3*1000. Poängen avrundas alltid neråt till närmaste heltal. (från Svensk Simidrott»)

imagequnq6.png

Skribent: GF
Epost: This is a mailto link

HÄR»  kan du bli  medlem och boka plats på våra aktiviteter

Träningstider»
¤ ABC»
¤ Teknik brons» 
¤ Parasim» kontakt»


Start vår-21 framflyttad t.v.
¤ Vattengympa»  stängd
¤ Crawlkurs»  stängd   
¤ Simlinjen»   stängd


  För mer info klicka på
logo   
 
Klubbklädessidan» 

Säffle SS´Sponsorer
Bli SPONSOR - teckna avtal»
Stöd SSS när du spelar hos Svenska Spel. Då bidrar du till att SSS får en slant. Tack!
 
http://www.askas.se/


Spela BINGO här»

Susnet »

Besökare denna vecka: 

Besökare sedan 2004:

Postadress:
Säffle SS - Simidrott
Brosäter Ekåsen
66192 Säffle

Kontakt:
Tel: 0725408917
E-post: This is a mailto link

Se all info