Valberedning

Säffle Simsällskaps valberedningen tillsätts av årsmötet och uppdraget är att till nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, revisorer och revisors suppleanter. Valberedningen är inte underställd styrelsen utan har sitt mandat direkt från årsmötet,  arbetar på förtroende från föreningens medlemmar,  och rapporterar till årsmötet.

Valberedningens ledamöter är förtrogna med föreningens struktur, arbete, kultur och har ett brett kontaktnät  både inom och utom föreningen.

 

Förslag till ledamöter i Säffle Simsällskaps styrelse av valberedning:

Förslag till styrelse 2024

 

Ordförande:    Daniel Stolpe (omval)

Kassör:             Malin Borén (omval)

Sekreterare:    Åsa Clettborn (1 år kvar)

Ledamöter:     Maria Dersjö (1 år kvar)

                          Ellinor Sundfält (omval)

                          Lennie Jakobsson Kasten (nyval)

                          Isabella Johansson (nyval)

 

Revisorer:        Sintija Kullander Inger Haag Olsson