Parasim


Parasim

Parasimning är en idrott för personer med rörelsehinder, synskada eller intellektuell funktionshinder. Simningen skiljer sig inte mycket från personer utan funktionshinder. Simningen utformas utifrån simmarens funktionshinder. Simmarna kan starta från både pallen och vattnet.  Klassifikationer» 
  
Kontakt: parasport@saffless.se

Tidigare artiklar om Parasim på hemsidan»