Värdegrund & Vision

Säffle SS Värdegrund

 

Säffle Simsällskaps värdegrund med Riksidrottsförbundets värderingar som utgångspunkt.

Dessa finns dokumenterade i Riksidrottsförbundets dokument ”Idrotten vill”. 

  • Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla vår verksamhet så att vi ska kunna ha roligt och må bra.

Vi vill skapa förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna att bli och förbli fysiskt aktiva. Vi vill skapa glädje och positiva upplevelser i alla sammanhang.

 

  • Demokrati och delaktighet

Alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för verksamheten. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Vi vill vara en öppen och transparant klubb där medlemmarna har möjlighet göra sin stämma hörd och påverka.

 

  • Allas rätt att vara med

Gemenskap och inkludering genomsyrar vår verksamhet. Vi står för allas lika värde. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla är välkomna i vår förening oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar och oavsett vilka mål man har med sin träning. Det är viktigt att alla trivs i klubben. Vår klubb accepterar inte mobbing, trakasserier och diskriminering.

 

  • Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och anamma en god etik och moral. Detta inkluderar bl.a. att verka mot fusk, doping, mobbning, trakasserier, kränkningar och våld såväl på som utanför idrottsarenan. Vi verkar för att följa gemensamma regler och respektera våra medtävlande och medmänniskor, samt verka för en sund ekonomi.

 

 

Säffle SS Vision


Säffle SS skall vara till för alla som är intresserade av att träna simning regelbundet och förbättra sin simteknik. 
 

Klubben skall aktivt bedriva en barnverksamhet som genom glädje och hög kvalitet i undervisningen främjar simkunnighet och skapar ett intresse för simning som idrott och motionsform livet ut. 
 

Klubben skall skapa möjligheter för träning och deltagande i tävlingar, som leder till elitnivå. 
 

Alla skall känna sig välkomna och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 


Det skall vara roligt att träna och tävla i Säffle SS.
 

Säffle SS Vision

Säffle SS Värdegrund