Årsmöte

Årsmötet är Säffle Simsällskaps högsta beslutande organ.  Styrelsen kallar till årsmötet som hålls varje år före utgången av mars månad.

Vid årsmötet  väljs bl.a Säffle Simsällskaps styrelse, beslutas om motioner och om eventuella stadgeförändringar. Årsmötet granskar styrelsens förvaltning och föreningens ekonomi för det senaste verksamhetsåret samt beslutar om det kommande årets verksamhetsplan och budget.

DAGORDNING

Dagordning årsmötet

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2023