Teknikskola

Kontakt: tekniksim@saffless.se


  
Nivåer - Grupper   
Tekniksimmet har verksamhet för barn som gått ut simskolan eller behärskar motsvarande färdigheter och vill fortsätta utveckla sin simning eller bara för att de trivs i vatten. Vi har två nivåer med grupper där.  En lektion pågår 60 minuter.  Avgiften är  1200 kr/termin exkl. medlemsavgift 100kr/kalenderår. Tekniksimsgrupperna har två tillfällen/vecka under skolterminer inkl. del av loven under läsåret.
Tekniksimsgrupperna får delta i vår interna simtävling Utmanaren» två ggr/termin - tävlingen där alla kan bli vinnare!   Läs mer om varje nivå nedan:  


Hajen

Nivåbeskrivning:
I Hajen tränas simteknik och uthållighet i alla simsätt. Vi tränar även på att flyta, dyka och glida med frånskjut, streamline. I Hajen går de djupare in på simsättet fjärilsim samt andningsteknik i crawl och bröstsim, här introduceras också starter och vändningar. Vi lär oss något om livräddning, bad- båt- och isvett. Man får också prova på att tävla Utmanaren, tävlingen där alla kan bli vinnare.

Förkunskaper: Motsvarande Järnmärket - kunna simma 50 meter bröstsim/crawl, 25 meter crawl/bröstsim samt 25 meter ryggsim. 

Målsättning: Simma 200 meter varav 50 meter på rygg* samt 100 meter crawl, 100 meter ryggsim och 100 meter bröstsim. Ta Bronsmärket, Hajen Brons, Hajen Silver och Hajen guld. 

* Definitionen för simkunnighet: "Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg."

Märkesmål:
Hajen brons,          Hajen silver,        Hajen guld   och   Bronsmärket»   
Protokoll»

 

 

 

Tekniksim

Nivåbeskrivning / Mål

I Teknikgrupperna  vidareutvecklas grunderna i de fyra simsätten genom en stor variation av rörelser, med eller utan hjälpmedel, för att  simma så tekniskt rätt som möjligt och därmed mer energisnålt. Tekniska moment som starter, vändningar och undervattenskick mm tränas det mycket på också.  
  För att uppmuntra teknikutvecklingen finns teknikplaketter i brons, silver och guld, vilka bygger på olika teknikfärdigheter i de olika simsätten. 

Förkunskaper
Motsvarande Hajen guld - kunna simma de fyra simsätten,  klara simkunnighetsprovet " simma 200  meter varav 50 meter på rygg."

Märkesmål 
teknikplakett_brons         

Teknikplaketterna  brons,  silver,  guld 
Teknikplaketter översikt.pdf»
Teknikplakett brons protokoll»      Teknikplakett silver protokoll»     Teknikplakett guld protokoll»

                    

Silvermärket»                  Guldmärket»