Simskola

       Kontakt: simskola@saffless.se

Nivåer - Grupper      
Simskolan har verksamhet för barn mellan 4-14 år. Vi har olika nivåer med grupper från Baddaren till Teknik.  En lektion pågår mellan 30 och 50 minuter beroende på nivå. Alla simskolekurser kostar för 12 tillfällen 900 kr/termin exkl. medlemsavgift 100kr/kalenderår. Läs mer om varje nivå nedan:
Simmärken i SSS»    Samtliga märkesprotokoll»   Vattenvanefilmer» 


Minisim

Nivåbeskrivning / Mål
För  barnen i åldern 2 – 4 år är målet är att barnen ska bli trygga i vattnet, lära sig att lita på vattnet och förstå dess bärighet samt kunna ta sig fram själva. Vi jobbar i grupp med olika övningar som anpassas efter gruppen samt att föräldern gör övningar individuellt med sitt barn. Alla barn är olika och utvecklas i olika takt så all undervisning ska vara kravlös och rolig. Det blir mycket plask och bus i dessa grupper!  En anhörig måste alltså vara i vattnet och hjälpa barnet öva på vad en ledare föreslår.
Märkesmål -  inga

Baddaren

Nivåbeskrivning / Mål: Baddaren blå/gul. Ge barnet vattenvana och förberedelser att deltaga i simskola.   Vi övar på momenten hoppa, doppa, glida och blåsa ut luft under vattnet och testar crawl- och ryggbenspark  samt ev. bröstbentag med hjälpmedel.

Förkunskaper: Våga bada  utan vårdnadshavare/vuxen. Minst 4 år.

Märkesmål: 
Baddaren blå och Baddaren gul»

Protokoll»

 

 

Bläckfisken

Nivåbeskrivning
Bläckfisken är en nybörjarnivå för barn med vattenvana, d.v.s. som inte har problem med att doppa hela huvudet eller få stänk i ansiktet. Även i Bläckfisken varvas lek med vattenvaneövningar och vi tränar på att flyta och simma de olika simsätten: crawl, ryggsim och bröstsim.  Att ligga rätt i vattnet är en viktig del barnet ska lära sig här. Vi arbetar också med att barnen ska känna sig trygga ute i stora bassängens djupa del.  Där ska de våga hoppa själva och lära sig glida i magläge med frånskjut och utblås med ansiktet i vattnet.

Förkunskaper: Motsvarande Baddaren gul -  kunna doppa huvudet, bubbla, glida och hoppa från kanten på djupt vatten 

Målsättning:  - kunna flyta i ryggläge och därefter rotera över till magläge utan att röra botten samt kunna simma 5m crawl och 5m ryggsim  på grunt vatten.
Märkesmål 
 Sköldpaddan och Bläckfisken »         Protokoll»

Pingvinen

Nivåbeskrivning: I Pingvinen fortsätter vi att öva på att flyta och simma och starta med frånskjut.  I Pingvinen tränar vi på simsätten crawl och ryggsim samt något bröstsim både på grunt och djupt vatten. I Pingvinen börjar dykning från kanten introduceras.

Förkunskaper: Motsvarande Bläckfiskmärket - kunna simma 5 meter ryggsim, crawl  och ev. bröstsim. För att börja i nivå Pingvinen ska barnet vara helt vattenvant. Med vattenvana menar vi att barnet är bekväm med huvudet under vattnet och kan röra sig obehindrat i bassängen. 

Målsättning:  Hämta föremål från botten med båda händerna på grunt vatten, flyta 10 sekunder på djupt vatten och hoppa i från kant på djupt vatten. Samt kunna simma 10 meter ryggsim, crawl och ev. bröstsim på djupt vatten. Klara Pingvinen silver och Pingvinen guld.

Märkesmål:
Pingvinen silver, Pingvinen guld»          Protokoll»   

Fisken

Nivåbeskrivning: I Fisken fortsätter barnen på ett lekfullt sätt att utveckla sina kunskaper i vattenvana och simning. Vi lägger i Fisken fokus på att förbättra barnens simteknik i bröstsim, crawl och ryggsim, då man med god simteknik sparar kraft och orkar simma "längre" sträckor. Utifrån detta är även uthållighet en central del i Fisken. I Fisken börjar fjärilsim introduceras. 

Förkunskaper: Motsvarande Pingvinen guld - kunna simma minst 10 meter crawl, ryggsim och  ev. bröstsim på djupt vatten.

Målsättning: Kunna simma 50 meter crawl/ bröstsim 25 meter bröstsim/crawl och 25 meter ryggsim på djupt vatten, flyta 1 minut eller tio meter samt dyka från kanten på djupt vatten. Ta Silverfisken, Guldfisken och Järnmärket.

Märkesmål:
Fisken silver,    Fisken guld
och Järnmärket»             
 
Protokoll silverfisken»     Protokoll guldfisken»


    

Sjöhästen

Simidrottare med NPF

Utöver indelningen i syn- och rörelsenedsättning samt utvecklingsstörning, finns simidrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). NPF är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som alla handlar om att hjärnan arbetar och fungerar på ett annorlunda sätt när det gäller tolkning och bearbetning av information. Hur stora svårigheterna blir beror mycket på omgivningens krav och förväntningar. ADHD och autismdiagnoser är exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.