Tävlingsgrupper


Grupper

Härifrån administreras/registreras främst avgifter och aktivitetstillfällen för simmare och ledare, ej tävlingsanmälan. All tävlingsinformation och anmälan sker via hemsidan www.saffless.se  och sms/e-post.  Gäller A - MÄSTERSKAPS-gruppen    B - SUM-SIM-gruppen   C - SIMIADEN-gruppen  

Länkar till hemsidan  
Tävlingsgruppernas målsättning, riktlinjer»  
Gruppdeltagarna med länkar till pers i  Tempus Open»