Nyheter

Våren 2019 - info Simlinjen

  • 5 dec 2018
  • Nyanmälan, Återanmälan

Info om Simlinjens nivåer/grupper»           
Återanmälan öppnar: 9 December
deltagare ht-18  i Simlinjen och Förskoleklassimmet har en veckas förtur
Nyanmälan öppnar: 17 December
Kursstart: 13 januari vecka 2 / Baddarna 1&2 tisdag 15 jan. vecka 3
Antal tillfällen: 12 st
Gruppstorlek: 7- 10 barn på 2-3 ledare
Avgift: 800 kr/termin  + medlemsavgift 100kr/år
 
Schema med Kalender våren 2019»

När ni ska återanmäla ert barn är det viktigt att ni har kollat
rekommenderad nivå/grupp på baksidan av diplomet.

Upplysningar: simlinjen@saffless.se    
Välkommen i januari 2019!
Simlinjekommittén i Säffle SS  /Gundula, Daniel och Erika