Nyheter

Hösten 2019 - info Simlinjen

  • 6 jun 2019

Till samtliga simlinjedeltagare och föräldrar och ledare!

Ingen Simlinjeverksamhet/simskola  i Åmål i höst –  men simträning*
Styrelsen har beslutat att Säffle SS Simlinjeverksamhet vilar under hösten 2019.  I Åmål har man, jämfört med i Säffle, en enorm timhyra för inkomstbringande verksamhet, dit all simskoleverksamhet räknas *           

Frågor till simlinjen@saffless.se                               Välkommen åter 2020!   forts.