Grupper öppen för bokning våren 2024!

  • 16 dec 2023

image: Grupper öppen för bokning våren 2024!

Grupper som är öppna för bokning våren 2024!

*Mastersgrupp startar v.3 den 20 januari - lördagar kl. 08.30-10.00 vi hälsar nya masterssimmare välkomna (deltagare från höstens grupp har redan en bokning)

*Bokning för vår simskola samt minisim är på gång!