Sjöhästen - ny grupp för barn med NPF

  • 18 jul 2024

image: Sjöhästen - ny grupp för barn med NPF

Uppstart ny grupp!

Simidrottare med NPF

Utöver indelningen i syn- och rörelsenedsättning samt utvecklingsstörning, finns simidrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). NPF är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som alla handlar om att hjärnan arbetar och fungerar på ett annorlunda sätt när det gäller tolkning och bearbetning av information. Hur stora svårigheterna blir beror mycket på omgivningens krav och förväntningar. ADHD och autismdiagnoser är exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi är i en uppstartsfas med att starta en ny grupp hösten 2024, en grupp med barn 4-7år som tolkar och bearbetar information på ett annorlunda sätt ( NPF), tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om gruppen Sjöhästen kontakt: info@saffless.se för mer information.

Start v.35

Dag: Onsdag 28 augusti

Tid: kl. 17.30-18.00

Bassäng: multibassängen 32 grader varmt, djup ej fastställt än

Tillfällen: 12 st, gruppen följer samma schema som vår simskola (ledig v.44)

Anmälan : Sjöhästen